Moje konto Moje konto

Kupując u Nas ubezpieczenie przesyłek otrzymasz gratis

Informacja o warunkach ubezpieczenia przesyłek  dla Klientów DPD Polska Sp. z o.o. i DPD Strefa Paczki Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lipca 2014 roku Państwa przesyłki powierzone firmie DPD Polska Sp. z o.o. i DPD Strefa Paczki Sp. z o.o. na mocy umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy DPD Polska Sp. z o.o. i DPD Strefa Paczki Sp. z o.o. jako Ubezpieczającymi (zwanymi dalej DPD) i AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. jako Ubezpieczycielem są ubezpieczone na wypadek szkód, jakie mogą powstać podczas ich transportu przez DPD.
Poniższy wyciąg z umowy ubezpieczenia określa przedmiot, zakres i zasady zawierania ubezpieczenia.

 

 

Pliki do pobrania