ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail, opcjonalnie nazwy i adresu firmy oraz NIP), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego.

 2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych Zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje Zamówienia jako gość. Po prawidłowej rejestracji Konta Zamawiającego Użytkownik na wskazany w procesie rejestracji e-mail otrzymuje potwierdzenie dokonania rejestracji Konta Zamawiającego.

 3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

 4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.

 5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

  1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

  2. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie przycisku „Przejdź dalej – kolejny etap zamówienia”,

  3. następnie należy: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć Konto Zamawiającego podając dane osobowe:  imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail będący Loginem do Konta Zamawiającego i ustalić Hasło, ewentualnie podać adres dostawy, jeśli jest inny niż wskazany w danych kontaktowych, bądź też podać dane osobowe i dane do wysyłki i ewentualnie do faktury bez rejestracji Konta Zamawiającego (tzw. zamówienie bez rejestracji),

  4. potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, wybór dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura, ewentualnie wprowadzenie danych dot. firmy, a następnie kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej- kolejny etap zamówienia”,

  5. dokonanie wyboru sposobu dostawy i płatności oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej- kolejny etap zamówienia”,

  6. w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 6. Po złożeniu przez Zamawiającego  Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego emaila z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 7. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

 8. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

 9. Zastregamy sobie prawo nie realizowania niektórych zamówien (w ilosci 1szt), w przypadku gdy produkt jest wycofywany z produkcji lub są dostępne ostatnie sztuki.
 10. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia UŻYTKOWNIKA z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od producenta lub dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, SERWIS WWW niezwłocznie poinformuje UŻYTKOWNIKA o zaistniałej sytuacji wysyłając stosowną wiadomość SMS lub/i wiadomość e-mail w zależności jakie dane do kontaktu zostały udostępnione w procesie składania zamówienia przez UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW. Jeżeli płatność za zamówiony towar nastąpiła z góry, zgodnie z p. 8.4, wpłacone środki pieniężne zostaną zwrócone niezwłocznie na rachunek, z którego nastąpiła zapłata.

Bądź na bieżąco, zapisz się na newsletter

Autopay logos

Opony i Alufelgi

OponyAlbert.pl

Ignacego Matuszewskiego 11
80-288 Gdańsk

Brak możliwości odbioru osobistego zamówień pod tym adresem.

Infolinia: +48 730 77 77 66
kontakt@oponyalbert.pl